De As VZW

Sla navigatie over

Home Aanbod Verblijf

Verblijf

Het woonhuis is een kleinschalige woonvorm voor volwassenen met een mentale handicap. In de meeste huizen is permanent begeleiding aanwezig. Bij beschermd wonen is begeleiding steeds telefonisch bereikbaar. Vanuit een emancipatorisch houding bieden wij de bewoners de kans om een eigen leven uit te bouwen aangepast aan hun kunnen. Eigen keuzes worden zoveel mogelijk gerespecteerd. Elke bewoner krijgt de optimale zorg en kansen.

De zorgvuldige inrichting van de gezamenlijke ruimtes biedt een warme, huiselijke sfeer.

Ook de familie neemt een belangrijke plaats in. Zij zijn steeds welkom. Invullen van vragen en verwachtingen gebeurt in onderling overleg. De gebruikersraad betrekt hen bij de werking van het woonhuis.

Elke cliënt wordt individueel begeleid.

  • Zij hebben een eigen kamer die ze zelf inrichten.
  • Ze bepalen mee de daginvulling.
  • Zij worden actief betrokken bij het handelingsplan.
  • Op de bewonersraad kan iedereen zijn zegje doen. 

Een brede waaier van activiteiten geeft de mogelijkheid om elke bewoner een aangepaste daginvulling te bieden.

Er zijn 4 woonhuizen voor 11 personen in onze organisatie:

onderaan toevoegen (zie ook bijlage 3):

In elk woonhuis is een logeerkamer ingericht.

VZW De As biedt zo de mogelijkheid om voor een korte periode te verblijven in één van onze woningen. 

Interesse?

Neem dan contact op met de maatschappelijk werker, Reenstraat 14, 2370 Arendonk. Tel: 014/44.83.70 E-mail: soc.dienst@deas.be.