De As VZW

Sla navigatie over

Home Afdelingen Dagopvang Activiteitencentrum Werking

Werking

Het Activiteitencentrum is een kleinschalige werking in het centrum van het dorp voor volwassenen met een beperking. Deze kan lichamelijk, verstandelijk, sociaal en/of zintuiglijk zijn. Onze doelgroep zijn mensen die omwille van hun beperking niet terecht kunnen in reguliere of beschutte arbeidscircuit.

Wij bieden arbeidsgerichte activiteiten aan omdat wij ervan overtuigd zijn dat ieder van ons recht heeft op arbeid en zich zo nuttig kan voelen in onze maatschappij.

Op deze manier trachten wij de integratie- en tewerkstellingskansen te verhogen.

Vanuit een emancipatorisch houding en het principe van gelijkwaardigheid, gaan wij samen met onze cliënten op weg om een zinvolle dagbesteding uit te stippelen, aangepast aan hun kunnen. Eigen keuzes worden zoveel mogelijk gerespecteerd. Elke deelnemer krijgt de optimale zorg en kansen.

Elke cliënt wordt individueel begeleid.

 • Ze bepalen mee de daginvulling.
 • Zij worden actief betrokken bij de dagelijkse werking.
 • Op de cliëntenvergadering kan iedereen zijn zegje doen.

Het activiteitencentrum is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 16u.

Verder zijn wij actief bezig rond armoedebestrijding, Wij zijn ambassadeur voor Welzijnszorg Antwerpen. Dat resulteerde ook in een maandelijkse bijeenkomst van de Welzijnsschakel.

Iedere middag bieden we de cliënten en mensen van buitenaf een zelfbereide maaltijd aan. Zo bereiken we alleenstaanden, ouderen, mensen in armoede… die voor een democratische prijs bij ons kunnen komen eten (enkel na reservatie) en daardoor een sociaal netwerk opbouwen.

We streven zoveel mogelijk inclusie na en trachten een brug te zijn tussen de verschillende generaties en culturen en ondersteunen zo het sociale leven in de dorpsgemeenschap.

Het AC biedt zijn cliënten de mogelijkheid voor een gevarieerd activiteitenaanbod:

 • arbeidsgerichte activiteiten:
  • sociaal restaurant
  • ambachtelijk atelierwerk: meubelmakerij
  • decoratie-atelier: decoratieve spulletjes op bestelling of volgens actueel thema
 • ontwikkelingsgerichte activiteiten:
  • vorming volgens actueel thema bv. Wereldoorlog II, hygiëne, seksuele voorlichting…
 • sport- en bewegingsactiviteiten:
  • wandelen
  • dansen
 • belevingsactiviteiten:
  • verwenmomenten
 • ontspanningsactiviteiten:
  • er worden regelmatig uitstappen georganiseerd van allerlei aard (bezoek aan de zoo, cinema, pretpark,…)
 • socio-culturele activiteiten:
  • elk jaar komen er leerlingen van diverse opleidingen om samen met ons een dag te werken (inleefstages)