De As VZW

Sla navigatie over

Home Afdelingen Dagopvang De Rusthuif Werking

Werking van Dagopvang De Rusthuif

Het dagcentrum is een kleinschalige voorziening voor volwassenen met een mentale handicap. Er is permanent begeleiding aanwezig tijdens de werking. We ondersteunen de cliënten in het uitbouwen van een zinvolle dagbesteding. Vanuit een emancipatorisch houding bieden wij de cliënten de kans om een eigen leven uit te bouwen aangepast aan hun kunnen. Eigen keuzes worden zoveel mogelijk gerespecteerd. Elke deelnemer krijgt de optimale zorg en kansen.

De familie neemt een belangrijke plaats in. Invullen van vragen en verwachtingen gebeurt in onderling overleg. De gebruikersraad betrekt hen bij de werking van het dagcentrum.

Elke cliënt wordt individueel begeleid.

 • Ze bepalen mee de daginvulling.
 • Zij worden actief betrokken bij het handelingsplan.
 • Op de leefgroepvergadering kan iedereen zijn zegje doen.

Het dagcentrum is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 16u. ’s Middags bieden we de cliënten een maaltijd aan. Men kan gebruik maken van een eigen vervoersdienst.

Dagcentrum De Rusthuif biedt zijn cliënten de mogelijkheid voor een gevarieerd activiteitenaanbod:

Arbeidsgerichte activiteiten

 • Semi-industrieel werk in het eigen atelier
 • Huishouden: koken, winkelen, poetsen
 • Crea: productie van kaarsen, keramiek, houten voorwerpen en kaartjes en andere papierproducten
 • Begeleid werken buitenshuis

Sport- en bewegingsactiviteiten

 • Netbal
 • Verschillende sportgroepen die bewegingsactiviteiten op hun niveau aangeboden krijgen
 • Fietsen
 • Zwemmen
 • Wandelen
 • Bowling

Belevingsactiviteiten

 • Snoezelen
 • Belevende creatieve activiteiten
 • Projectwerking

Ontspanningsactiviteiten

 • Er worden regelmatig uitstappen georganiseerd van allerlei aard