De As VZW

Sla navigatie over

Home Afdelingen Dagopvang Markdal Werking

Werking van Dagopvang Markdal

Het dagcentrum is een kleinschalige voorziening voor volwassenen met een mentale handicap. Er is permanent begeleiding aanwezig tijdens de werking. We ondersteunen de cliënten in het uitbouwen van een zinvolle dagbesteding. Vanuit een emancipatorisch houding bieden wij de bewoners de kans om een eigen leven uit te bouwen aangepast aan hun kunnen. Eigen keuzes worden zoveel mogelijk gerespecteerd. Elke deelnemer krijgt de optimale zorg en kansen.

De familie neemt een belangrijke plaats in. Invullen van vragen en verwachtingen gebeurt in onderling overleg. De gebruikersraad betrekt hen bij de werking van het dagcentrum.

Elke cliënt wordt individueel begeleid.

 • Ze bepalen mee de daginvulling.
 • Zij worden actief betrokken bij het handelingsplan.
 • Op de leefgroepvergadering kan iedereen zijn zegje doen.

Het dagcentrum is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 16u. ’s Middags bieden we de cliënten een maaltijd aan. Men kan gebruik maken van een eigen vervoersdienst.

Markdal biedt zijn cliënten de mogelijkheid voor een gevarieerd activiteitenaanbod

Arbeidsgerichte activiteiten

 • Semi-industrieel werk
 • Ambachtelijk atelierwerk: houtatelier, papieratelier
 • Bakatelier: er worden meerdere dagen per week lekkernijen gemaakt in ons bakatelier. Maar we gaan ook regelmatig op verplaatsing bakken (bijv.: opendeurdag RDK, lentemarkt qworzo,…)
 • Begeleid werken buitenshuis: momenteel gaan een aantal cliënten een aantal halve dagen per week helpen in de gemeentelijke basisschool. Ze schenken er drankjes uit voor de kleuters.
 • Huishoudelijk werk, winkelen, koken

Ontwikkelingsgerichte activiteiten

 • Leergroepje: richt zich voornamelijk op het onderhouden van de reeds aangeleerde schoolse vaardigheden (rekenen, lezen, schrijven,…) + kennismaking met computer

Sport- en bewegingsactiviteiten

 • Sommige cliënten nemen jaarlijks deel aan de special olympics in de disciplines zwemmen en badminton
 • Wandelen
 • We hebben een eigen netbalploeg waarmee we deelnemen aan de recrea competitie
 • 2 keer per week gaat er een groepje fitnessen in het plaatselijke fitnesscentrum.

Belevingsactiviteiten

 • Snoezelen

Ontspanningsactiviteiten

 • Er worden regelmatig uitstappen georganiseerd van allerlei aard (bezoek aan de zoo, cinema, pretpark,…)

Sociaal-culturele activiteiten

 • Elk jaar komen de kinderen van de plaatselijke basisschool op bezoek om samen met onze cliënten een activiteit te doen.
 • Toneelvoorstellingen, muziekoptreden
 • De stad Turnhout organiseert jaarlijks verschillende knipoogactiviteiten. Deze activiteiten zijn op maat van onze cliënten. Dit kan gaan van creaworkshops tot begeleide wandelingen