De As VZW

Sla navigatie over

Home Afdelingen Woonhuis De Villa Werking

Werking

Het woonhuis is een kleinschalige woonvorm voor volwassenen met een mentale handicap. Er is permanent begeleiding aanwezig. Vanuit een emancipatorisch houding bieden wij de bewoners de kans om een eigen leven uit te bouwen aangepast aan hun kunnen. Eigen keuzes worden zoveel mogelijk gerespecteerd. Elke bewoner krijgt de optimale zorg en kansen.

De zorgvuldige inrichting van de gezamenlijke ruimtes biedt een warme, huiselijke sfeer.

Ook de familie neemt een belangrijke plaats in. Zij zijn steeds welkom. Invullen van vragen en verwachtingen gebeurt in onderling overleg. De gebruikersraad betrekt hen bij de werking van het woonhuis.

Elke bewoner wordt individueel begeleid.

  • Zij hebben een eigen kamer die ze zelf inrichten.
  • Ze bepalen mee de daginvulling.
  • Zij worden actief betrokken bij het handelingsplan.
  • Op de bewonersraad kan iedereen zijn zegje doen.

Een brede waaier van activiteiten geeft de mogelijkheid om elke bewoner een aangepaste daginvulling te bieden.

Concrete werking

De kleinschalige werking is een middel om de 11 bewoners zo veel mogelijk kansen te geven op een eigen leven. De kleine woonvorm geeft ook meer mogelijkheden tot persoonlijk contact met de buurt en gemeenschap.

De klemtoon in de begeleiding van de 11 bewoners bestaat er in een evenwicht te vinden tussen een individuele benadering en het leren samenleven met andere mensen.

In samenwerking met het dagcentrum van De Rusthuif trachten we een scheiding te maken tussen ‘wonen’ en ‘werken’. Het ‘werken’ wordt gegarandeerd door het dagcentrum en begeleid werken. Meer info daarover vind je op hun pagina. 

Het ‘wonen’ in De Villa kan je enigszins in 3 onderdelen opsplitsen: huishouden, verzorging en ontspanning.

Huishouden

De bewoners worden, volgens hun mogelijkheden nauw betrokken bij het huishoudelijk werk in De Villa. Er wordt samen met begeleiding gewinkeld, gekookt, gepoetst, getuinierd, gewassen,….

Verzorging

Naast de dagelijkse hygiënische zorg bestaat dit in doktersbezoeken, tandartsbezoek, contacten met kiné, pedicure,… maar ook in samen gaan winkelen voor kledij en aankleding kamer.

Ontspanning

Dit wordt in De Villa erg breed bekeken. Ook weer vertrekkend vanuit de vraag van de bewoner wordt er gezocht naar een afwisselende invulling van de vrije tijd. Voor sommigen is dat een theaterbezoek, anderen gaan liever wandelen of fietsen. De bekende manifestaties, festivals staan ook op het programma (Rock voor Specials, Buitenbeenpop, Nekarea,…)

Tijd voor een terrasje in Arendonk, uitstapje naar een pretpark of zwemvijver (Zilvermeer, Lilse Bergen,…), vrijdagnamiddag naar ons eigen cafeetje “De Swing”, staan ook geregeld op het programma.

Sommige van deze activiteiten gebeuren individueel, andere in kleine groepjes van 2 à 3 personen en soms gaan we met de hele groep.

Om dit hele aanbod waar te maken, kunnen we een beroep doen op een aantal gemotiveerde vrijwilligers.