De As VZW

Sla navigatie over

Home Afdelingen Woonhuis HoogMark

Woonhuis HoogMark

Woonhuis HoogMark

Woonhuis HoogMark richt zich tot:

Woonhuis Hoogmark is een kleinschalige woonvorm voor 10 volwassen personen met een beperking.

De cliënten binnen HoogMark hebben allemaal een convenant – persoonsvolgend budget. Ze staan zelf in voor de woon- en leefkosten. De middelen vanuit de convenanten worden ingezet voor de ondersteuning die men nodig heeft overdag en tijdens de nacht.

  • Personen die ten gevolge van hun handicap beschikken over een toelating tot bezigheidstehuis, beschermd wonen, of dio (dienst inclusieve ondersteuning) waarvoor begeleiding wordt verstrekt door de As vzw.
  • Personen die ten gevolge van hun handicap beschikken over een statuut van prioritaire zorgvragers, en een PVC (Persoon Volgend Convenant) of PAB (Persoonlijk Assistentie Budget)- bedrag dat toelaat te voorzien in de woon- en begeleidingskosten.
  • Van de op te vangen personen met een handicap wordt een zekere zelfstandigheid gevraagd.
  • Kunnen samen wonen in een kleine wooneenheid moet mogelijk zijn.
  • Bijkomende motorische en/of medische problemen vormen geen beletsel zolang aan de eerste 2 voorwaarden kan worden voldaan.

De werking van het woonhuis

Praktisch

Woonhuis HoogMark
Loenhoutseweg 2 bus 1
2322 Hoogstraten
Tel: 03/366.06.51
E-mail ons