De As VZW

Sla navigatie over

Home De As Missie

Missie

In onze missie beschrijven wij onze “reden van bestaan”, en daarbij aansluitend wat onze generieke opdrachten hierbij zijn

De algemene vergadering van De As Vzw heeft haar missie beschreven als:

Het psychisch, fysisch en sociaal welzijn van de ons toevertrouwde personen met een handicap optimaal behartigen met als einddoel hen hun rechtmatige plaats in de samenleving te kunnen laten innemen.

Inspelend op vragen van personen met een handicap of hun familie of omgeving, opvang en begeleiding voorzien of faciliteren voor gehandicapte personen uit de regio Noorderkempen

  • binnen onze eigen mogelijkheden
  • binnen de mogelijkheden aangereikt door de Vlaamse overheid
  • en zo nodig op een innovatieve manier

Onze generieke opdrachten,

a) Zelf voorzieningen uitbouwen, of afspraken maken, of netwerken of samenwerkingen aangaan met andere voorzieningen, om in te spelen op zich aandienende noden.

b) De continuïteit in zorg en begeleiding mee waarmaken voor de ons reeds toevertrouwde personen met een handicap.