De As VZW

Sla navigatie over

Home Leren en Werken Stages

Stages

Jaarlijks geven we heel wat mensen de kans om stage te doen in één van de afdelingen van De As. Studenten krijgen zo de mogelijkheid om kennis te maken met het toekomstige werkveld. Anderzijds geeft dit de mogelijkheid aan de afdeling om op de hoogte te blijven van de inhoud van de opleidingen.

Elke stage wordt grondig begeleid door een ervaren mentor.

1. Stageplaatsen

Vzw De As omvat een aantal gedecentraliseerde voorzieningen. 

Doelgroep: personen met een mentale handicap.

2 dagcentra voor volwassen personen met een handicap:         

 • Markdal in Merksplas
 • De Rusthuif in Arendonk

4 woonhuizen niet-werkenden voor volwassen personen met een handicap: 

 • De Boomgaard in Ravels
 • De Hei in Dessel
 • De Villa in Arendonk
 • HoogMark in Hoogstraten

1 beschermd wonen: De Boomgaard in Ravels (enkel derdejaars studenten)

1 semi internaat voor kinderen : ’T Vonderke in Merksplas

1 activiteitencentrum voor volwassen personen met een handicap in Arendonk.

1 mobiel team dat ambulante begeleidingen aanbiedt en begeleidingen doet in het kader van begeleid werken. (enkel derdejaars studenten)

Daarnaast zijn er ook stage mogelijkheden bij de administratie en de orthopedagoog van vzw De As in Arendonk.

2. Procedure stage aanvraag:

Stuur een beknopte cv naar de.villa@deas.be met vermelding van:

 • Naam
 • Adres
 • Naam school + studierichting + module
 • Voorkeur stageplaats
 • Korte motivatie van je keuze

Verwerking aanvraag

De aanvraag komt binnen bij de coördinator van De Villa

Afhankelijk van de beschikbare plaatsen, wordt er, rekening gehouden met je voorkeur, een voorstel gedaan.

Indien een plaats beschikbaar is, word je op de hoogte gebracht en lopen de contacten via de verantwoordelijke van de afdeling die samen met jou een afspraak maakt wanneer je kan langskomen voor een kennismakingsgesprek.

Contactgegevens

coördinator De Villa
Reenstraat 20
2370 Arendonk
Tel: 014/672267
de.villa@deas.be